Pridružite nam se na radionici

Upravni spor u predmetima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Stručni predavači

Teme

Spor pune iurisdikcije i spor o zakonitosti u predmetima iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i recentna upravnosudska praksa

Provođenje Zakona o općem upravnom postupku i recentna upravna i upravnosudska praksa

PREDAVAČI

plus

Žanet Vidović dipl iur.,

plus

Štefanija Kasabašić dipl. iur.

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “Upravni spor u predmetima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja”

Mjesto održavanja

10000 Zagreb

KOTIZACIJE