[rev_slider_vc alias=”11-10″]

FISKALNA ODGOVORNOST

NOVA UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Radionica je namijnjena svim državnim službenicima koji rade u tijelima javne vlasti ,državne uprave , službenicima I namještenicima u tijelima jedinica lokalne I područne ( regionalne ) samouprave, djelatnicima u trgovačkim drušvtima u vlasništvu RH ili JLPRS I drugim pravnim osobama koji su obveznici primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti I nove Uredbe.

Stručni predavač

Teme

Proširenje kruga obveznika davanja izjave prema novom Zakonu o fiskalnoj odgovornosti
Bitne novine u sadržaju Nove Uredbe
Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
Na Radionici će se detaljnije obraditi i druge novine koje donosi nova Uredba

PREDAVAČ

plus

Mladenka Karačić, dipl. oec.,

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-pripreme

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “FISKALNA ODGOVORNOST
NOVA UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA “