[rev_slider_vc alias=”01-04″]

NOVINE U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, OZAKONJENJU ZGRADA I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Stručni predavači

Teme

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Aktualnosti u komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi

Nove ovlasti komunalnih redara

PREDAVAČI

plus

Josip Bienenfeld, dipl.iur.

plus

dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur.,

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “NOVINE U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, OZAKONJENJU ZGRADA I KOMUNALNOM
GOSPODARSTVU”

Mjesto održavanja

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49
10000 Zagreb

http://www.hok.hr/

KOTIZACIJE