04.01.2021. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA TE EVIDENCIJA DUGOTRAJNE IMOVINE

15.01.2021. OPZ I ZKG I DONOŠENJE RJEŠENJA O OVRSI,PROVOĐENJU OVRHE, KOMUNALNA NAKNADA I DOPRINOS -SUDSKA PRAKSA I PRIMJERI

29.01.2021. Primjena ZUP-a i ZUS-a u praksi

19.02.2021. OPZ – ZKG – OVRHA

12.03.2021. USKLAĐIVANJE S PROMJENAMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I PRIPREME ZA LOKALNE IZBORE

19.04.2021. KOMUNALNO REDARSTVO - NADLEŽNOST, POSTUPAK I IZRADA AKATA - Primjeri i upravnosudska praksa

11.06.2021. Ozljede na radu i aktualnosti glede odgovornosti službenika – postupak, primjeri i sudska praksa

18.06.2021. Polugodišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika - pripreme

28.06.2021. ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – RECENTNA SUDSKA PRAKSA I PRIMJERI

05.07.21. KOMUNALNO REDARSTVO - NADLEŽNOST, POSTUPAK I IZRADA AKATA - Primjeri i upravnosudska praksa

10.09.2021. Ozljede na radu - prava iz ZOR-a, zdravstevnog i mirovinskog osiguranja, upravnopravnapraksa i primjeri - sudska zaštita i naknada štete, disciplinska odgovornost državnih i lokalnih službenika

17.09.2021. ZUP- predložene izmjene i ovrha prema ZKG-u

15.10.2021. NOVINE U UREDSKOM POSLOVANJU I DRUGE AKTUALNOSTI U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

25.10.2021. POSTUPAK PREMA NOVIM ODREDBAMA ZUP-a i ZUS-a - ogledni primjeri

15.11.2021. ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM- USKLAĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA JLS-a

10.12.2021. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA U NOVIM UVJETIMA