[rev_slider_vc alias=”10-09-21″]

Pridružite nam se na webinaru

Ozljede na radu - prava iz ZOR-a, zdravstevnog i mirovinskog osiguranja, upravnopravnapraksa i primjeri - sudska zaštita i naknada štete, disciplinska odgovornost državnih i lokalnih službenika

Teme

OZLJEDA NA RADU – UTJECAJ NA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG, RADNOG I MIROVINSKOG OSIGURANJA KROZ AKTUALNU SUDSKU PRAKSU AKTUALNOSTI VEZANE ZA DISCIPLINSKU ODGOVORNOST SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, SA SUDSKOM I UPRAVNOM PRAKSOM

Stručni predavači

plus

Žanet Vidović dipl iur.,

plus

Domagoj Franjo Frntić dipl. iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

Ozljede na radu – prava iz ZOR-a, zdravstevnog i mirovinskog osiguranja, upravnopravnapraksa i primjeri – sudska zaštita i naknada štete, disciplinska odgovornost državnih i lokalnih službenika

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “Ozljede na radu – prava iz ZOR-a, zdravstevnog i mirovinskog osiguranja, upravnopravnapraksa i primjeri – sudska zaštita i naknada štete, disciplinska odgovornost državnih i lokalnih službenika”

KOTIZACIJE