2022

31.01.2022. UVOD U NOVI SUSTAV IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU I PROSTORNI PLANOVI NOVE GENERACIJE

11.02.2022. NOVINE U UREDSKOM POSLOVANJU I UPRAVNOM POSTUPANJU

28.02.2022. RJEŠAVANJE SUKOBA INTERESA SLUŽBENIKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI