Full 2
WEBINAR
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKIH PLANOVA JLS-a I JLPRS-a - NOVI PROPISI, UPUTE
Full 2
Full 1
WEBINAR
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKIH PLANOVA JLS-a I JLPRS-a - NOVI PROPISI, UPUTE
Full 1
Full 3
Webinar
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKIH PLANOVA JLS-a I JLPRS-a - NOVI PROPISI, UPUTE
Full 3
previous arrow
next arrow

Pridružite nam se na webinaru

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKIH PLANOVA JLS-a I JLPRS-a - NOVI PROPISI, UPUTE

Teme

• Izmjena poreznih propisa koji utječu na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• Zakonska osnova za planiranje proračuna / financijskih planova
• Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026.
o Financijski plan proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S
o Višegodišnji plan uravnoteženja s prenesenim viškom / manjkom
o Transparentnost proračuna
o Izmjene i dopune te preraspodjela sredstava proračuna / financijskih planova
o Planiranje rashoda za decentralizirane funkcije
• Dobrovoljno funkcionalno i stvarno spajanje JLS

Stručni predavač

plus

Nevenka Brkić, dipl. oec.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKIH PLANOVA JLS-a I JLPRS-a - NOVI PROPISI, UPUTE

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKIH PLANOVA JLS-a I JLPRS-a – NOVI PROPISI, UPUTE”

KOTIZACIJE

 

*Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn