Full 2
WEBINAR
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
Full 2
Full 1
WEBINAR
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
Full 1
Full 3
Webinar
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
Full 3
previous arrow
next arrow

Pridružite nam se na webinaru

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Teme

Zaključna knjiženja i izrada bilance na dan 31. prosinca 2023.
 Kontrole prije zaključnih knjiženja
 Priznavanje prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2023.
 Utvrđivanje rezultata poslovanja i obvezne korekcije rezultata
 Ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31. prosinca 2023.
Godišnji financijski izvještaji
 Propisi i upute Ministarstva financija
 Financijski izvještaji:
o Obveznici i rokovi predaje
o Popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja
o Izrada Bilješki uz financijske izvještaje
o Konsolidirani financijski izvještaji
o Objava godišnjih financijskih izvještaja
 Osvrt na Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za 2023. godinu

Stručni predavač

plus

Katarina Serdar, dipl.iur.,

plus

Katarina Nesterović,mag.oec.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

KOTIZACIJE