Full 1
WEBINAR
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA
Full 1
Full 3
Webinar
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA
Full 3
Full 2
WEBINAR
POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA
Full 2
previous arrow
next arrow

Pridružite nam se na webinaru

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA

Teme

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA
 Propisi i upute Ministarstva financija
 Financijski izvještaji:
o Obveznici i rokovi predaje
o Popunjavanje obrazaca financijskih izvještaja
o Izrada Bilješki uz financijske izvještaje
o Konsolidirani financijski izvještaji
 Osvrt na Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine
 Osvrt na novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Stručni predavač

plus

Katarina Nesterović,mag.oec.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA”

KOTIZACIJE