Andrea Simić Rukavina, dipl. iur.,

@

Viša savjetnica – specijalistica u Sektoru za zemljišnoknjižna i stvarna prava – Uprava  za građansko, trgovačko i upravno pravo u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske