Anita Markić, dipl.iur.,

@

načelnica Sektora za lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske