Davorka Foretić, dipl. iur.,

@

Davorka Foretić, dipl. iur., dugogodišnja urednica lista informator, urednica knjiga iz ustavne i upravno pravne materije pet izdanja knjige Komentar Zakona o općem upravnom postupku, dr. sc. Pero Krijan i L. Žigić, Komentar Zakona o upravnim sporovima, dr.sc. Pero Krijan, Komentar Zakona o upravnim sporovima, s uvodnim člankom prof. dr. sc. Dragana Medvedovića , autora prof. dr. sc. Dario Đerđa i dr. sc. Marko Šikić, O ustavima i ljudima, prof. dr. sc. Branka Smerdela, Pravo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, dr. sc. Mate Arlovića, Uredsko poslovanje u primjeni, Štefanija Kasabašić (pet izdanja), Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, prof. dr. sc. Jasna Omejec (dva izdanja), Vijeća Europe i Europske unije, prof. dr. sc. Jasna Omejec , Traditio iuridicta Vol.I., Regulae iuris, Prof. dr. sc. Marko Petrak, Sustavi planiranja korištenja zemljišta mr. sc. Vladimir Krtalić, Dobrobit djeteta, dr. sc.Miroslav Šeparović predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, osobito nagrađene knjige za 2016. godinu Ljudsko pravo na vodu – pravno utemeljenje i implikacije implementacije dr. sc. Desanke Servan, i nadasve tražene knjige ZUP – iskustva u praksi i primjeri te drugih brojnih nagrađenih izdanja Novog informatora. Dobitnica brojnih priznanja za urednički i novinarski rad te osobito Priznanja za doprinos pravnoj struci u Republici Hrvatskoj, Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić 2012. godine.