dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur.,

@

Dr. sc. Desanka Sarvan,  svoj radni vijek od 1982. godine u cijelosti obavlja na poslovima različitih radnih mjesta u lokalnoj samoupravi Grada Pule (prije Općina Pula) i Istarske županije ( poslovi raspolaganja imovinom, zaštite okoliša i komunalnog gospodarstva). Stručnoj javnosti poznata je kao autor više od 300 stručnih članaka i više
znanstvenih radova i sudjelovala na brojnim savjetovanjima kao predavačica, kao i na Okruglom stolu »Pravna zaštita voda« Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava održanom u Zagrebu, 9. ožujka 2016., sa predavanjem: »Integralno upravljanje vodnim uslugama u Europskoj uniji«. Autorica je knjige „ Ljudsko pravo na vodu – pravno utemeljenje i implikacije implementacije“, kojoj je Zaklada dr.sc. Jadranko Crnić dodijelila priznanje za objavljenu knjigu od značaja za unapređenje pravne struke u 2016. godini.