Irena Podgajski, dipl.iur.,

@

Voditeljica Službe za upravna postupanja Samostalnog sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu pravosuđa i uprave