Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

@

Rođen je 1941. u Nadkrižovljanu pokraj Varaždina. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u
Zagrebu 1966. Na poslovima prostornog uređenja i gradnje radio je 45 godina od čega 30
godina u Ministarstvu za prostorno uređenje i gradnju. Tijekom rada u Ministarstvu bio je i
članom Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita kandidata građevinske i
arhitektonske struke. Od 1991. je tajnik i predavač Pripremnog seminara Društva građevinskih
inženjera Zagreb (DGIZ) za polaganje stručnog ispita. Na Pripremnim seminarima
Elektrotehničkog društva Zagreb (EDZ) za polaganje stručnog ispita predaje o propisima iz
ispitnog predmeta: Osnove tehničke regulative. Kao voditelj i predavač sudjelovao je na
stotinjak stručnih seminara DGIZ-a i EDZ-a. Teme tih predavanja su bile raznolike, najčešće o
propisima prostornog uređenja i gradnje. Sudjelovao je sa svojim referatima na više
međunarodnih savjetovanja koje je organizirao EDZ. U časopisu Građevinar, Hrvatskog saveza
građevinskih inženjera objavljuje prikaze novih propisa prostornog uređenja i gradnje. Za svoj
rad u Ministarstvu odlikovan je 1998. Spomenicom domovinske zahvalnosti. U studenom 2013.
dobio je Povelju zaslužnog člana EDZ-a. U prosincu 2018. dobio je Godišnju nagradu Hrvatskog
saveza građevinskih inženjera za obrazovanje mladih inženjera.