Krešimir Orešković, dipl. iur.,

@

Načelnik Sektora za politički sustav i državnu upravu u Ministarstvu pravosuđa i uprave