Nevenka Brkić, dipl. oec.,

@

voditeljica Službe za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Državnoj riznici Ministarstva financija Republike Hrvatske