Štefanija Kasabašić dipl. iur.

@

Štefanija Kasabašić dipl. iur. cijeli svoj pravni vijek provela je u radu u pravnim tijelima a osobito u tijelima Osječko-baranjske županije. Pretežiti dio staža ostvarila je u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske i Uredu pučkog pravobranitelja baveći se upravno pravnim poslovima a osobito poslovima uredskog poslovanja. Autorica brojnih knjiga iz uredskog poslovanja i službeničkih odnosa