Terezija Marić, dipl.iur.,

Načelnica Sektora za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu pravosuđa i uprave @

Načelnica Samostalnog sektor za građanska stanja i modernizaciju upravnog postupanja u Ministarstvu pravosuđa i uprave