Vesna Šiklić Odak, dipl.iur.,

@

načelnica Sektora za razvoj ljudskih potencijala i etike  u  Ministarstvu uprave Republike Hrvatske