Žanet Vidović dipl iur.,

@

upravno-sudska savjetnica na Visokom Upravnom sudu Republike Hrvatske