13.01.2020. PRIPREME ZA GODIŠNJE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE i FINANCIRANJE VATROGASTVA

24.01.2020. PRIMJENA OPĆEG POREZNOG ZAKONA U POSTUPCIMA PREMA ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (Nar.nov.,br 68/18 i110/18 Odluka USRH)

03.02.2020. Primjeri i sudska praksa u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju i primjena ZUP-a

14.02.2020. ZEMLJIŠNE KNJIGE – NAČINI USKLAĐENJA SA STVARNIM STANJEM

05.06.2020. OPĆI POREZNI ZAKON U UPRAVNIM POSTUPCIMA PREMA ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

15.09.2020. PLANIRANJE U SUSTAVU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2021. - 2023.

06.11.2020. Komunalna naknada,komunalni doprinos, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

04.12.2020. Opći porezni zakon i donošenje Rješenja o ovrsi prema odredbama ZKG-a

21.12.2020. ZEMLJIŠNE KNJIGE - USKLAĐENJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG STANJA -ODREĐENA PITANJA IZ SUDSKE PRAKSE-