25.01.2019. NOVO KOMUNALNO GOSPODARSTVO, OPĆI AKTI I RJEŠENJA JLS-a

15.02.2019. NOVINE U NACRTU PRIJEDLOGA ZID ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I ZID ZAKONA O GRADNJI

27.02.2019. PRIPREME ZA PRIMJENU NOVOG ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU NOVINE U RADU INSPEKCIJA

15.03.2019. Obveze JLS-a prema Nacrtima prijedloga: Zakona o vodama, Zakona o vodnim uslugama i ZID Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

01.04.2019. NOVINE U GRADNJI, PROSTORNOM UREĐENJU, OZAKONJENJU ZGRADA I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

11.04.2019. NOVE OBVEZE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

10.05.2019. Povjeravanje državnih poslova lokalnoj samoupravi u Prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave

20.05.2019. KOMUNALNI REDARI,DOPRINOS, NAKNADA, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA

17.06.2019. Polugodišnji financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika - pripreme

28.06.2019. NOVI ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - Novi instituti i procesna pravila - Što je ostalo isto?

06.07.2019. Uredsko poslovanje i primjena Zakona o općem upravnom postupku

02.09.2019. Proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave-pripreme

13.09.2019-Novi Zakoni u vodno komunalnom gospodarstvu - obveze JLP(R)S-a

30.09.2019-NOVI ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA - Novi instituti i procesna pravila

11.10.2019. FISKALNA ODGOVORNOST NOVA UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

25.10.2019.-PROMJENE U SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE I NJIHOV UTJECAJ NA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I NOVINE U SLUŽBENIČKIM ODNOSIMA

08.11.2019.- Primjena Zakona o općem upravnom postupku - donošenje rješenja i zaključaka, primjeri žalbe i drugih podnesaka- Uredsko poslovanje u novoj praksi - načela

22.11. PRIMJENA OPĆEG POREZNOG ZAKONA U POSTUPCIMA PREMA ZAKONU O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (Nar.nov.,br 68/18 i110/18 Odluka USRH)

02.12.2019. Pripreme za godišnji financijski izvještaj u sustavu proračuna