[rev_slider_vc alias=”15-11-21″]

Pridružite nam se na webinaru

ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM- USKLAĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA JLS-a

Teme

Ciljevi i značenje u praksi Zakona o gospodarenju otpadom(ZGO) Zakonske novele i ocjena razlika u JLS-ima u praktičnoj primjeni odnosu na prijašnji Zakon ZGO- Tumačenje i prikaz različitih uvjeta primjene ZGO-a u JLS-ima Moguća rješenja u praksi za JLS-e sa sličnim uvjetima -primjeri odredaba Odluka JLS-a

Stručni predavači

plus

Nives Kopajtich Škrlec, dipl.iur.,

plus

Sonja Polonijo, dipl.oec.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM- USKLAĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA JLS-a

Preuzmite program u PDF-u

ZAKON  O GOSPODARENJU OTPADOM- USKLAĐIVANJE I DONOŠENJE ODLUKA JLS-a

KOTIZACIJE