Full 1
WEBINAR
Zapošljavanje na sezonskim poslovima i zapošljavanje stranaca u JLS-ima
Full 1
Full 2
WEBINAR
Zapošljavanje na sezonskim poslovima i zapošljavanje stranaca u JLS-ima
Full 2
Full 3
Webinar
Zapošljavanje na sezonskim poslovima i zapošljavanje stranaca u JLS-ima
Full 3
previous arrow
next arrow

Pridružite nam se na webinaru

Zapošljavanje na sezonskim poslovima i zapošljavanje stranaca u JLS-ima

Izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje su stupile na snagu 1. siječnja 2023. značajno su promijenjeni radno-pravni instituti koji se primjenjuju u zapošljavanju radnika na sezonskim poslovima. Iako se radilo o reformskoj promjeni instituta ugovora o radu za stalne sezonske poslove, tijekom 2023. godine novouvedene fleksibilne mogućnosti angažiranja radne snage u sezoni ostale su uglavnom neprepoznate u praksi. Stoga je takav fleksibilan pravni okvir, koji je prilagođen i potrebama radnika i potrebama poslodavaca, trebalo poduprijeti novim kriterijima korištenja odgovarajuće mjere aktivne politike zapošljavanja u 2024. godini.
Počevši od 1. siječnja 2021. uveden je fleksibilan model zapošljavanja stranaca, no izazovi u primjeni važećeg modela izdavanja dozvola za boravak i rad državljana trećih zemalja opet traže izmjene Zakona o strancima. Novim će se prijedlogom nastojati zaštititi domaće tržište rada, spriječiti zlouporabe i administrativno rasteretiti poslodavce.

Teme

I. UVODNO O UGOVORIMA NA ODREĐENO VRIJEME
II. STALNI SEZONSKI POSLOVI
III. MJERA „STALNI SEZONAC“ 2024.g.
IV. OSTALE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA U SEZONI
V. ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

Stručni predavač

plus

Josipa Klišanin, dipl.iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

Zapošljavanje na sezonskim poslovima i zapošljavanje stranaca u JLS-ima

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “Zapošljavanje na sezonskim poslovima i zapošljavanje stranaca u JLS-ima

KOTIZACIJE