Zakon o općem upravnom postupku

  • donošenje prvostupanjskog rješenja
  • donošenje drugostupanjskog rješenja
  • donošenje rješenja u izvršenju presude