Od radionice je prošlo

Novi Zakon o komunalnom gospoarstvu – primjena, obveze i rokovi usklađenja JLS-a

Stručni predavači

Teme

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu – primjena, obveze i rokovi JLS-a za usklađivanje statuta i odluka
Komunalni doprinos
Komunalna naknada
Ovlasti komunalnih redara
Komunalna infrastuktura – upis u ZK
Trgovačka društva – novine
Primjeri akata i rješenja

PREDAVAČI

plus

Josip Bienenfeld, dipl.iur.

plus

dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur.,

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “Novi Zakon o komunalnom gospoarstvu –
primjena, obveze i rokovi usklađenja JLS-a”

Mjesto održavanja

Hotel Jadran

Šetalište XIII divizije 46
51000 Rijeka

http://www.jadran-hoteli.hr/

KOTIZACIJE