[rev_slider_vc alias=”06-07″]

Od radionice je prošlo

Upravna inspekcija i odgovornost lokalne i područne (regionalne) samouprave

Stručni predavači

Teme

Uvodno o ustrojstvu upravnih tijela
Novi Zakon o upravnoj inspekciji („NN“ broj 15/2018)Novi Zakon o upravnoj inspekciji („NN“ broj 15/2018)
ustrojstvo, poslovi, način rada, prava i dužnosti upravne inspekcije• pozitivne promjene u odnosu na prethodni Zakon
Stupanje na snagu (internih) općih akata u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samoupraveStupanje na snagu (internih) općih akata u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
uočene nepravilnosti u praksi i kako ih spriječiti
Upravna tijelaUpravna tijela
ustrojstvo, upravljanje, obavljanje poslova
Promjena ustrojstva upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
najčešći propusti kod donošenja odluka o unutarnjem ustrojstvu i pravilnika o unutarnjem redu
Mjesna samouprava Mjesna samouprava
osnivanje mjesnih odbora i izbori za njihova tijela
Članovi predstavničkog tijela
način obavljanja dužnosti te prava i obveze
postupak zamjenjivanja
Izvršno tijelo
način obavljanja dužnosti i prestanak mandata

PREDAVAČI

plus

Anita Markić, dipl.iur.,

plus

Branka Pavičić, dipl.iur.,

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “Komunalna naknada, komunalni doprinos i komunalni redari u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu”

Mjesto održavanja

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49
10000 Zagreb

http://www.hok.hr/

KOTIZACIJE