Full 1
WEBINAR
PROVOĐENJE OVRHE U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU TEMELJEM ODREDABA
OPĆEG POREZNOG ZAKONA
Full 1
Full 2
WEBINAR
PROVOĐENJE OVRHE U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU TEMELJEM ODREDABA
OPĆEG POREZNOG ZAKONA
Full 2
Full 3
Webinar
PROVOĐENJE OVRHE U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU TEMELJEM ODREDABA
OPĆEG POREZNOG ZAKONA
Full 3
previous arrow
next arrow

Pridružite nam se na webinaru

PROVOĐENJE OVRHE U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU TEMELJEM ODREDABA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Teme

• Postupak donošenja rješenja
o O komunalnoj naknadi
o O komunalnom doprinosu
o O ovrsi
• Sadržaj rješenja o ovrsi
• Ovršna i vjerodostojna isprava
• Položaj pravnih sljednika
• Žalba i prigovor na rješenje o ovrsi
• Obustava ovrhe
• Otpis dospjeloga poreznog duga
• Predmet ovrhe
• Pljenidba novčanih sredstava ovršenika na računima
• Osnova za plaćanje
• Nepljenjive tražbine
• Izuzimanje od ovrhe
• Ograničenje ovrhe
• Pljenidba pokretnina
• Provođenje ovrhe nad nekretninama
• Redoslijed naplate
• Primjeri i recentna sudska i upravosudska praksa

Stručni predavač

plus

dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

PROVOĐENJE OVRHE U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU TEMELJEM ODREDABA OPĆEG POREZNOG ZAKONA

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “PROVOĐENJE OVRHE U KOMUNALNOM GOSPODARSTVU TEMELJEM ODREDABA OPĆEG POREZNOG ZAKONA “

KOTIZACIJE