Full 1
WEBINAR
Bitne i aktualne novine u ZUS -u
Full 1
Full 3
Webinar
Bitne i aktualne novine u ZUS -u
Full 3
Full 2
WEBINAR
Bitne i aktualne novine u ZUS -u
Full 2
previous arrow
next arrow

Pridružite nam se na webinaru

Bitne i aktualne novine u ZUS -u

Teme

Potpuno napuštanje podredne primjene Zakona o parničnom postupku

– preuzimanje odredaba ZPP-a u ZUS, uz manje dorade

– dokazivanje u upravnom sporu

Iz sudske prakse u tekst Zakona

– tužbeni zahtjev i njegovo proširenje

– donošenje presude bez rasprave

– troškovi spora

III. Ostale važnije promjene

– odgodni učinak tužbe i privremena mjera

– dodatni sadržaj presude

– dopunska presuda

– žalba: uvođenje apsolutno bitnih povreda postupka

– redizajn zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti

– strože uređenje izvršenja

Stručni predavač

plus

dr.sc. Alen Rajko,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

Bitne i aktualne novine u ZUS -u

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “Bitne i aktualne novine u ZUS -u “

KOTIZACIJE