[rev_slider_vc alias=”13-12″]

Pridružite nam se na radionici

Primjeri i sudska praksa u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju i primjena ZUP-a

Stručni predavači

Teme

Spor pune iurisdikcije i spor o zakonitosti u predmetima iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i recentna upravnosudska praksa

Provođenje Zakona o općem upravnom postupku i recentna upravna i upravnosudska praksa

PREDAVAČI

plus

Žanet Vidović dipl iur.,

plus

Štefanija Kasabašić dipl. iur.

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “Primjeri i sudska praksa u mirovinskom i
zdravstvenom osiguranju i primjena ZUP-a”

Mjesto održavanja

Palace hotel Zagreb,

Trg Josipa Jurja Strossmayera 10,

10000 Zagreb

KOTIZACIJE