[rev_slider_vc alias=”25-1076″]

Pridružite nam se na webinaru

POSTUPAK PREMA NOVIM ODREDBAMA ZUP-a i ZUS-a - ogledni primjeri

Teme

PROVOĐENJE PRVOSTUPANJSKOG UPRAVNOG POSTUPKA PREMA PRVOJ NOVELI ZUP-a iz 2021. godine PROVOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG UPRAVNOG POSTUPKA PREMA PRVOJ NOVELI ZUP-a iz 2021. godine NOVINE U UPRAVNOM SPORU PREMA NOVELI ZUS-a iz 2021.godine

Stručni predavači

plus

dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur.,

plus

Žanet Vidović dipl iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

POSTUPAK PREMA NOVIM ODREDBAMA ZUP-a i ZUS-a - ogledni primjeri

Preuzmite program u PDF-u

POSTUPAK PREMA NOVIM ODREDBAMA ZUP-a i ZUS-a – ogledni primjeri

KOTIZACIJE