[rev_slider_vc alias=”29-10-21″]

Pridružite nam se na webinaru

Primjena ZUP-a i ZUS-a u praksi

Radionica je namijenjena svim subjektima koji u praksi provode Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) i odredbe Zakona o upravnim sporovima (ZUS) . Ogledni primjeri podnesaka u ovim postupcima upravo pokazuju kako treba postupati sukladno odredbama ovih propisa ,uz pregled recentne upravnopravne i upravnosudske prakse.

Stručni predavači

Teme

Prvostupanjski postupak Drugostupanjski postupak Ogledni primjeri, upravnopravna i upravnosudska praksa predmet upravnog spora Stranke u upravnom sporu i njihovo zastupanje Pokretanje upravnog spora – tužba Rješavanje o tužbenom zahtjevu uz primjere iz sudske prakse žalba Ovlasti Visokog upravnog suda u odlučivanju o žalbi (s primjerima iz prakse) Troškovi upravnog spora (s primjerima iz prakse)

PREDAVAČI

plus

Štefanija Kasabašić dipl. iur.

plus

Žanet Vidović dipl iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

Primjena ZUP-a i ZUS-a u praksi

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “Primjena ZUP-a i ZUS-a u praksi”

KOTIZACIJE