[rev_slider_vc alias=”12-0365″]

Pridružite nam se na webinaru

USKLAĐIVANJE S PROMJENAMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I PRIPREME ZA LOKALNE IZBORE

Teme

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (NN, BR. 144/20) ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA (NN, BR. 144/20 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O GRADU ZAGREBU (NN, BR. 144/20) PRIPREME ZA LOKALNE IZBORE JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KAO OSNIVAČI USTANOVE

Stručni predavači

plus

Anita Markić, dipl.iur.,

plus

Krešimir Orešković, dipl. iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

USKLAĐIVANJE AKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAV I AKTUALNOSTI U PRIPREMI IZBORA

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “USKLAĐIVANJE S PROMJENAMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI I PRIPREME ZA LOKALNE IZBORE”

KOTIZACIJE