[rev_slider_vc alias=”11-02-22″]

Pridružite nam se na webinaru

NOVINE U UREDSKOM POSLOVANJU I UPRAVNOM POSTUPANJU

Teme

• Nova Uredba o uredskom poslovanju • Predmet i obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju • Novine u postupanju s predmetima i pismenima • Administrativno-tehnička obrada akta • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja • Prva izmjena Zakona o općem upravnom postupku

Stručni predavači

plus

Terezija Marić, dipl.iur.,

plus

Irena Podgajski, dipl.iur.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

NOVINE U UREDSKOM POSLOVANJU I UPRAVNOM POSTUPANJU

Preuzmite program u PDF-u

NOVINE U UREDSKOM POSLOVANJU I UPRAVNOM POSTUPANJU

KOTIZACIJE