[rev_slider_vc alias=”06-12″]

Pridružite nam se na radionici

AKTUALNA PITANJA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

Stručni predavači

Teme

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 98/19)

Važna pitanja i uočeni nedostaci u donošenju općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Položaj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao osnivača ustanova s osvrtom na aktualni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (Nar.nov.,br.127/19)

Dodatni i dopunski rad lokalnih službenika u okviru instituta sukoba interesa

PREDAVAČI

plus

Vesna Šiklić Odak, dipl.iur.,

plus

Anita Markić, dipl.iur.,

plus

Krešimir Orešković, dipl. iur.,

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “AKTUALNA PITANJA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI”

Mjesto održavanja

Ustanova za cjeloživotno obrazovanje CTZ

Ul. Šandora Brešćenskoga 4
10000 Zagreb

KOTIZACIJE